Home / Bạn cần biết / Các loại nồng độ nước hoa

Các loại nồng độ nước hoa

Các loại nồng độ nước hoa
Tất cả những khái niệm nước hoa ở trên là những từ dùng để chỉ nồng độ khác nhau của tinh dầu thơm. Nói chung nước hoa là hỗn hợp nhiều loại tinh dầu thực vật và nhân tạo, nhưng để sử dụng dễ dàng và không có mùi đậm đặc, những chuyên gia nước hoa đã pha loãng chúng ra, thường là với ethyl alcohol. Do đó, khi ai đó nói về loại nước hoa eau de parfum hay eau de toilette, điều họ thực sự muốn nói là tỷ lệ giữa tinh dầu thơm và alcohol.
Chúng ta hay gặp những nồng độ mùi hương
  • Eau de Cologne (hay là Cologne): có chứa từ 2 – 5% tinh dầu nước hoa.
  • Eau de Toilette: có chứa từ 4 – 10% tinh dầu nước hoa.
  • Eau de Parfum: có chứa từ 8 – 15% tinh dầu nước hoa.
  • Extrait (hoặc là Parfum hay Extract): có chứa 15 – 25% tinh dầu nước hoa.
Và số loại khác hiếm gặp hơn như:
  • Eau Fraiche: có chứa ít hơn 3% là tinh dầu nước hoa.
  • Soie de Parfum: 15 – 18% tinh dầu nước hoa.
  • Perfume oil: 15 – 30% có chứa cốt tinh dầu nước hoa.